Καθημερινά:   Εσπερινός:  17:00 – 18:00
Σάββατο:     Όρθρος: 8:00 – 9:00
  Θεία Λειτουργία:  9:00 -10:00
  Εσπερινός:  17:00 – 18:30
  Τα Σάββατα τελούμε μνημόσυνα.
Κυριακή:   Όρθρος:  7:00 – 9:00
  Θεία Λειτουργία:  9:00 -10:30
  Εσπερινός:    17:00 – 18:00