Μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου Σκήτη Βέροιας

13 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βέροιας, με κατεύθυνση προς τη Βεργίνα. Μετά το φράγμα του Αλιάκμονα, δεξιά, παράλληλα με τον ποταμό. Μετά τα δυο τούνελ αριστερά πάνω.


IMG_2355.jpg