Κυριακή ΙΓ΄. Λουκά. Ο πλούσιος νέος

Κυριακή-ΙΓ-ΛουκάΟ Χριστός, η Εκκλησία, οι Νέοι, σήμερα

Αύριο, στην Θεία Λειτουργία, θα διαβάσουμε ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα, περίπου ίδιο με αυτό που διαβάσαμε μία περασμένη Κυριακή. Μόνο που εκεί ένας «θεολόγος» του Ισραήλ προσπάθησε να βάλει τρικλοποδιά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και τώρα ένας νεαρός τα βρήκε κάπως σκούρα.

Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΓ´ Λουκά (Λουκ. ιη´ 18-27): Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄρχων τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας· «μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου». ῾Ο δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ῎Ετι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. ῾Ο δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; ῾Ο δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

Αλλού φαίνεται ως νέος ο ερωτών. Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο. Ήταν ένας νεαρός πλούσιος.

Έχω τον λογισμό ότι αυτά που συζήτησε ο Χριστός με αυτόν τον κύριο, δεν θα τα συζητούσε με τον καθένα μας. Αυτός ρωτάει γιά την αιώνια ζωή. Πόσοι ρώτησαν κάτι τέτοιο στον Χριστό;! Οι περισσότεροι ζητάμε θαύματα, θεραπείες, φαγητό, τέτοια. Να όμως που υπάρχουν και αυτοί που ζητούν τον ουρανό.

 

Ας έρθουμε στο σήμερα, που όλοι τα ξέρουμε όλα. Έρχεται ένας βασιλιάς, ας πούμε, και σε λέει: έλα, θα σε κάνω βασιλόπουλο. Θα πάει κανείς;

Έχω την εντύπωση ότι αυτός ο νεαρός ρώτησε όσα δεν ρώτησαν οι άγιοι απόστολοι. Αν λίγο προσέξετε, θα το καταλάβετε. Εδώ, αυτός ο νεαρός ζητάει αυτά που βρήκαν οι άγιοι απόστολοι. Αλλά τα ζητάει λάθος.

 

Οι γονείς, αν κανένα παιδί τους ξεφύγει και τους πει ότι τον ενδιαφέρει ο ουρανός και ο Παράδεισος, δηλαδή και η ιερωσύνη, θα αντιδράσουν ανεπίτρεπτα. Ας γίνει ό,τι θέλει, μόνο να μη μιλάμε γιά εκκλησία και γιά παπάδες και καλογήρους.

Και έτσι καταντάει η εκκλησία μας να μην έχει λειτουργούς. Έρχεται και η πολιτεία και παίρνει μέτρα ανεπίτρεπτα. Αγρίεψε ο κόσμος όπου δεν ακούν την καμπάνα, ρήμαξαν τα χωριά στα Γρεβενά, στην Κόνιτσα, στην Ήπειρο. Και το κράτος συγκρίνει τον ιερέα με οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο. Να δείτε που δεν θα βρίσκεται παπάς να θάψει τους χριστιανούς, έτσι όπως τα κάναμε.

Το αυριανό ευαγγέλιο, η αυριανή συζήτηση, πέστε ότι γίνεται ανάμεσα στον Χριστό και σε εσάς. Τι έχεουμε να πούμε; Καλό ξημέρωμα, αδερφοί.

Αφήστε μια απάντηση

*