Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα ασκήσασα

+Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα ασκήσασα


Είμαστε σε μεγάλη χαρά με το άκουσμα μίας είδησης ειδικού γιά εμάς ενδιαφέροντος. Περί το 1992, με την ευλογία του σεβαστού γέροντα και ηγουμένου μας, αρχιμανδρίτη Αιμιλιανού, είχαμε ξεκινήσει να συγκεντρώνουμε ειδήσεις γιά τον βίο της ήδη κεκοιμημένης δούλης του Θεού Σοφίας, που ασκήθηκε γιά περισσότερα από σαράντα χρόνια στο Μοναστήρι της Παναγίας, δίπλα στην ιστορική κώμη Κλεισούρα Καστοριάς. Κατά τό 1997 κυκλοφόρησε βιβλίο με τα στοιχεία του βίου της.

Εφέτος, τον Ιούνιο του 2011, ο μητροπολίτης Καστορίας κ.Σεραφείμ, με όσα…

 στοιχεία από τον βίο της +Σοφίας του παραχωρήσαμε και με όσα εν τω μεταξύ συγκεντρώθηκαν, κατέθεσε φάκελλο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε να προετοιμασθεί η αγιοκατάταξή της. Με πρόεδρο τον μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, η ειδική επιτροπη της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει τίποτε αρνητικό γιά την αγιοκατάταξη της Σοφίας. Ο φάκελλος εστάλη στην Αγία & Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου γιά την επικύρωση του θέματος. Έτσι, στις 4 Οκτωβρίου 2011, η Αγία & Ιερά Σϋνοδος της Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου απεφάνθη οριστικώς και αμετακλήτως και ενέταξε την +Σοφία στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι στις 6 Μαΐου θα τιμάται και η Οσία Σοφία η εν Κλεισούρα ασκήσασα.

Γιά την οσία Σοφία κυκλοφορήσαμε ήδη δύο βιβλία με τον βίο της, ένα συνοπτικό και ένα εκτενέστερο. Το υλικό που έχουμε συγκεντρωμένο είναι αρκετό. Περισσότεροι από εκατόν πενήντα άνθρωποι μας έδωσαν την δική τους μαρτυρία και κατάθεση σχετικά με την Σοφία. Τώρα όλο αυτό το υλικό το ψηφιοποιούμε ώστε να καταστεί πιό εύχρηστο.

Δόξα τω Θεώ. Τώρα πλέον μπορούμε να επικαλούμεθα τις πρεσβείες και της Οσίας Σοφίας, μαζί με τους άλλους αγίους που επικαλούμαστε στην προσευχή μας.

Με τα παρακάτω τροπάρια που συνθέσαμε γιά την Οσία Σοφία, μπορεί ο καθένας μας να την επικαλείται στην προσευχή του

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄. Τήν ὡραιότητα.

Σοφίας γέγονας, μῆτερ ἀοίδιμε,

Σοφία σέμνωμα, τῆς Θεομήτορος,

ἐν τῇ Μονῇ ἀσκητικῶς, τόν βίον σου διελθοῦσα·

ὅθεν καί ἀπείληφας τῶν καμάτων σου ἔπαινον

κατατραυματίσασα τῶν δαιμόνων τάς φάλαγγας,

καί πρέσβειρα Χριστῷ παρεστῶσα

μή ἐπιλάθου τών πόθῳ τιμώντων σε.

Κοντάκον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.

Τῆς σοφίας γέγονας τῆς θεϊκῆς καί ἐν φόβῳ

παμφαές θησαύρισμα, μῆτερ Σοφία, μητρικῶς

τοῖς σοῖς ἱκέταις, μακρόθυμε,

πᾶσι πλουσίας προσφέρουσα χάριτας.

Μεγαλυνάριον.

 

Σοφισθεῖσα, μῆτερ, πνευματικῶς

ὅλον σου τόν βίον ἐν τελείᾳ ὕπομονῇ

διῆλθες, Σοφία, καί νῦν τοῦ σοῦ Νυμφίου

τό κάλλος ἐποπτεύεις ἐν ταῖς παστᾶσιν αὐτοῦ.

Αφήστε μια απάντηση

*