Ο Πάτερ Παρθένιος, στου Ζωγράφου, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Ο Πάτερ Παρθένιος, στου Ζωγράφου, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...

Ο Πάτερ Μύρων στο Χιλιανδάρι, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Ο Πάτερ Μύρων στο Χιλιανδάρι, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...

Ο Παπαηλίας, σοφός άνθρωπος, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Ο Παπαηλίας, σοφός άνθρωπος, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...

Από τις Σέρρες, πήγε ο Ιερέας, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Από τις Σέρρες, πήγε ο Ιερέας, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...

7.11.ΒΑ-Τρίτη, Προχθές Παρασκευή, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

7.11.ΒΑ-Τρίτη, Προχθές Παρασκευή, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ  

Περισσότερα...