Ο Πάτερ Παρθένιος, στου Ζωγράφου, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Ο Πάτερ Παρθένιος, στου Ζωγράφου, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...

Ο Πάτερ Μύρων στο Χιλιανδάρι, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Ο Πάτερ Μύρων στο Χιλιανδάρι, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...

Ο Παπαηλίας, σοφός άνθρωπος, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Ο Παπαηλίας, σοφός άνθρωπος, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...

Από τις Σέρρες, πήγε ο Ιερέας, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Από τις Σέρρες, πήγε ο Ιερέας, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...

7.11.ΒΑ-Τρίτη, Προχθές Παρασκευή, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

7.11.ΒΑ-Τρίτη, Προχθές Παρασκευή, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ  

Περισσότερα...

Ανάμεσα Αγιάννα και μικρή Αγιάννα, (γιαυτο κλαίω κι εγώ)

Ανάμεσα Αγιάννα και μικρή Αγιάννα, (γιαυτο κλαίω κι εγώ) Από το βιβλίο «γιαυτό κλαίω κι εγώ…» Εκδὸσεις Ἐν πλῷ

Περισσότερα...