Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Νείλος Κωνσταντινουπόλεως & Σκήτη Βεροίας

Νείλου Κωνσταντινουπόλεως, Οι αναφορές στην Σκήτη μας Τα σχετικά με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και την διαμονή του εδώ, στις ακροποταμιές του Αλιάκμονα, συνήθως τα αντλούμε από τον Λόγον, που έγραψε ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος. Σαν δώρο προς…

Περισσότερα...