Ἀνεπιθύμητοι Ἐπισκέπτες

Ἀνεπιθύμητοι Ἐπισκέπτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θά θέλαμε νά ἐνημερώσουμε τούς ἐπισκέπτες στήν μείζονα περιοχή τῆς Μονῆς μας ὅτι ἀπαγορεύεται ρητά καί κατηγορηματικά ἡ ἐπί πολλήν ὥρα στάθμευση ἰδιωτικῶν ὀχημάτων μέσα στήν περιοχή αὐτήν, χωρίς τήν ἐνημέρωσή μας. Εἰδικότερα, ἡ στάθμευση αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀπαγορεύεται…

Περισσότερα...